IMG
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2010
OZV č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze psů

06.05.2005

OZV č. 4/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

OZV č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

01.01.2004

OZV č. 2/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2004

OZV č. 1/2003 o místním poplatku ze psů

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška 1/2014 o odpadech

1.1.2014 

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za odpady

1.1.2014 

 OZV č.1/2015 o odpadech

1.1.2016

 OZV 2/2015 o místním poplatku za odpady

1.1.2016

OZV č. 1/2016.pdf o společném školském obvodu základní školy

5.4.2016

OZV č.2/2016 o nočním klidu.pdf

29.12.2016

Řád pohřebiště - schválený.pdf

9.9.2020

OZV 1_2019 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

OZV 2_2019 systém shr.odpadu.pdf

1.1.2020

OZV 3_2019 o místním poplatku za odpady.pdf

1.1.2020

OZV č. 4_2019_zrušovací poplatku ze vstupného.pdf

1.1.2020

 OZV 1_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 1.1.2022

OZV 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech