mapa

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2010
OZV č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze psů

06.05.2005

OZV č. 4/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

OZV č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

01.01.2004

OZV č. 2/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2004

OZV č. 1/2003 o místním poplatku ze psů

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška 1/2014 o odpadech

1.1.2014 

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za odpady

1.1.2014 

 OZV č.1/2015 o odpadech

1.1.2016

 OZV 2/2015 o místním poplatku za odpady

1.1.2016

OZV č. 1/2016.pdf o společném školském obvodu základní školy

5.4.2016

OZV č.2/2016 o nočním klidu.pdf

29.12.2016

Řád pohřebiště - schválený.pdf

9.9.2020

OZV 1_2019 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

OZV 2_2019 systém shr.odpadu.pdf

1.1.2020

OZV 3_2019 o místním poplatku za odpady.pdf

1.1.2020

OZV č. 4_2019_zrušovací poplatku ze vstupného.pdf

1.1.2020

 OZV 1_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 1.1.2022

OZV 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

 

Vyvěšeno

Usnesení č.10/2014 z ustavujícího zasedání dne 10.11.2014 11.11.2014