IMG
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Poplatky

Místní poplatky

Poplatek za psa je splatný do 30.4. daného kalendářního roku.

Výše poplatku:  

1. pes v rodinném domě  50,- Kč
každý další pes v rodinném domě  150,- Kč
1. pes v bytovém domě 70,- Kč
každý další pes v bytovém domě 200,- Kč

Poplatek za odpady je splatný do 30.4. daného kalendářního roku. Výše poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Olešnice č.2/2015 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku činí 600,- Kč za každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

OZV 1_2021 o systému odpadu

OZV 2_2021 o poplatku za odpady

Platba místních poplatků: č.ú.1303698359/0800 nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.