IMG
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dolní Olešnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Olešnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dolní Olešnice
  Dolní Olešnice 39
  543 71 Hostinné

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dolní Olešnice
  Dolní Olešnice 39
  543 71 Hostinné

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po 9:00 - 12:00   13:00 - 17:00

  St 9:00 - 12:00    13:00 - 15:00

        mobilní telefon: +420 724 180 081

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dolniolesnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dolní Olešnice
  Dolní Olešnice 39
  543 71 Hostinné

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  dolniolesnice@quick.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  ptzb38b

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1303698359/0800 - místní a správní poplatky

Číslo účtu:  19-1303698359/0800 - platby za vodné a stočné, platby z nájemních smluv, platby z vydaných faktur

6. IČ

00580171

7. DIČ

CZ00580171, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zakona 106/1999 za rok 2014.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2015.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2016.doc

Vyrocni zprava dle zakona 106/1999 za_rok 2017.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2018.doc

Výročni zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2019.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2020.doc

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2021.doc

Výroční zpráva dle zákona_106/1999 za rok 2022.pdf


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: